ag真人游戏网站app

ag真人游戏网站app

 风头头眩、目欲脱、泪出,此肝木变眚,摧拉陨坠,能节制之,则无三者之病矣。则凡能开不能阖,能阖不能开者,莫不迎刃而解。

木肌白腻,叶浓而柔,长者约四五寸,碧绿色,面深背淡,花极繁冗,结子累累满树而色褐,即蜡树也。花开渐小于旧者,盖有蛊虫损之,必寻其穴,以硫黄簪之。

未见有至六十岁而华者。 所谓门牡自亡,则开阖不得。

二月生苗,茎干粗如箸子,中空外方,叶色黄赤,四四作丛而起,花色紫,实色黑,根色黄。膝司承接,力怯而弗任,则不可屈伸。

对待急骤上逆,不循次第,而为咳逆惊气者,原从至阴闭密之内,逗破端倪。 如风在头则掉眩,在目则瞀盲,在骨节则疼烦。

炼饵服之不饥,轻身延年。 春半登天,秋半潜渊,揆机衡之升沉,是合四时之宜耳。

Leave a Reply